Utbildar och utvecklar mot högre effektivitet och produktivitet.

 

LIA-handledare

Fler LIA-handladare behövs, t.ex. som stöd till HR inför rekryteringar

Yrkeshögskolorna i Sverige har en särskild styrka. Det är de arbetsplatsförlagda kurser som heter Lärande I Arbete (LIA-kurser). Ute på arbetsplatserna får varje studerande en mängd upplevelser av arbetslivet, både kunskapsmässigt och vad avser samarbetet med kolleger, chefer och arbetsledare.

För att hjälpa företag och organisationer att hantera sina anställningsbehov så erbjuder GTAB rekryteringsinriktad utbildning riktad till anställda som vill bli LIA-handledare för vuxenstuderande på yrkeshögskolor. LIA-handledaren fungerar inom många företag och organisationer som HR-avdelningens förlängda arm när det gäller att upptäcka, lära känna och sedan få de bäst lämpade att vilja bli anställda.

HSB, Bostadsbolaget, Caverion och AB Bostäder i Borås är organisationer som under Görans ledning har genomfört LIA-handledarutbildningar på bred front för såväl linjepersonal som mellanchefer och arbetsledare.

Tel: 0709-650 840  |  E-post: gt@gtrygg.se |  Org nr: 556866-2018

Copyright © 2023  Göran Trygg AB  |  Sitemap

Powered by Sitesmart.