Utbildar och utvecklar mot högre effektivitet och produktivitet.


Välkommen!

Du har kommit helt rätt. 

Göran Trygg AB (GTAB) utbildar och utvecklar.

GTAB hjälper yrkeshögskolor, utbildningsföretag, kommuner och bolag att planera, genomföra och utvärdera utbildningar i kommunikation, ledarskap, grupputveckling, PM/rapportskrivning (examensarbete) och projektkunskap.


     KreAktiv Dialog   

Detta är en kreativ och aktiv workshop där man lär sig att på ett mer medvetet sätt hantera mötessituationer IRL med nya kontakter, till exempel då man ska möta en ny ledningsgrupp, en ny projektgrupp eller inför en viktig intervju. Mängder av bra ideér, förslag och möjligheter diskuteras idag via olika digitala medier. Ändå så tas många av de viktigaste besluten vid samlingar och möten då man träffas IRL.

Syftet med KreAktiv Dialog är att lära sig hantera viktiga möten och beslutssituationer som sker IRL 

Kontakta mig gärna för mer information om KreAktiv Dialog.

Tel: 0709-650 840  |  E-post: gt@gtrygg.se |  Org nr: 556866-2018

Copyright © 2023  Göran Trygg AB  |  Sitemap

Powered by Sitesmart.