Utbildar och utvecklar mot högre effektivitet och produktivitet.

 

Grupputveckling

Att utveckla arbetsgrupper till effektiva team

För att öka arbetsgruppers produktivitet och effektivitet behöver både grupp och ledare utvecklas.  Göran Trygg AB arbetar med såväl grupputveckling som ledarutveckling.

Med hjälp av Susan A. Wheelan's test GDQ (Group Development Questionnaire) utför vi vetenskapliga mätningar & analyser av målmedvetenheten och samarbetsförmågan i grupper och team. 

Detta är ett test som helt och hållet bygger på IMGD och omfattar ca 60 frågor vilka besvaras enskilt av gruppens medlemmar och ledare. Testet är utvecklat under flera år, testat i ett 20-tal länder och det har visat sig ha en mycket hög precision och robusthet.

Vi lär ut några olika sätt att skapa effektiva team.  Hur startar man processen, hur hanterar man hinder och hur vet man om arbetsgruppen har utvecklats till ett effektivt team?

Har du frågor eller önskemål om andra insatser med koppling till grupp- eller ledarutveckling – tveka inte att höra av dig.

Tel: 0709-650 840  |  E-post: gt@gtrygg.se |  Org nr: 556866-2018

Copyright © 2023  Göran Trygg AB  |  Sitemap

Powered by Sitesmart.