Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Grupprevision

Uppföljningar var sjätte månad ger en
tydlig bild av produktiviteten

> När en arbetsgrupp är fokuserad på ett projekt eller på att lösa en
omfattande uppgift, är den fullt upptagen med VAD den ska göra. Om arbetet
går i stå eller om samarbetet börjar kärva, är det lätt hänt att såväl gruppen som ledaren börjar leta efter hinder och fel i själva uppgiften. Inte sällan resulterar detta i att man pekar ut syndabockar eller utser yttre fiender.

Men de verkliga hindren återfinns ofta i HUR gruppen jobbar. Planering, interna beslut, intern kommunikation och eventuellt nya medlemmar är exempel på skeenden som kan skapa små men ibland betydelsefulla förändringar i gruppdynamiken.

För att få en bild av hur arbetsgruppers samarbete fungerar och utvecklas är det lämpligt att rutinmässigt göra GDQ-mätningar med 6-8 månaders mellanrum. Det är en bra hjälp till grupper att med jämna mellanrum låta dem få feed back på sitt GDQ-resultat och att då även titta närmare på HUR man arbetar i dagsläget, jämfört med tidigare.


Senast publicerad: 190123 | Powered by SiteSmart