Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 
 
 
Tankar kring begreppet "Det produktiva teamet"

Arbetsgrupper kan utvecklas till effektiva TEAM

>  Då en en arbetsgrupp bildas så innebär det att varje medlem förväntas bidra med sin kompetens och sitt engagemang på ett sätt som hjälper gruppen att leverera så bra resultat som möjligt. En samling människor som är ömsesidigt beroende av varandras kunskaper, förtroende och insatser för att tillsammans lösa en gemensamt tilldelad uppgift – det är en arbetsgrupp. Väl fungerande arbetsgrupper kan utvecklas till samspelande TEAM.  

Trivsel och produktivitet
Många lever i tron att hög trivsel i en arbetsgrupp utgör grunden för en hög produktivitet. Men det finns idag inget vetenskapligt stöd för en sådan uppfattning. Snarare att det är precis tvärt om - mycket talar för att människor trivs i grupper som kan sin sak (VAD) och planerar/genomför/utvärderar arbetet tillsammans på ett bra sätt (HUR).

Ledning och förståelse
Mot bakgrund av den situation som råder på arbetsmarknaden idag är det få verksamheter som har råd att hålla sig med lågpresterande arbetsgrupper. Varje ledare och chef behöver förstå hur grupper fungerar innan man beslutar om nya sammansättningar och/eller utveckling av TEAM inom organisationen/företaget. En mycket liten del av utbildningstiden på högre utbildningar tas i anspråk  för att sätta in studenterna i hur gruppdynamiska fenomen ständigt påverkar de flesta organisationer, stora som små. Göran Trygg AB utvecklar och tränar både chefer, ledare och personal inom just detta kompetensområde: att tillsammans utveckla produktiva och effektiva TEAM.


Senast publicerad: 190123 | Powered by SiteSmart