Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ledarutveckling enligt HBL (HelhetsBaserat Lärande) 

> Vi arbetar med modellen HBL som fokuserar på ledares ansvar för att ställa frågorna VAD? och HUR? till sina medarbetare. En alltför stark betoning på själva lösandet av uppgifter (VAD) kan göra att kommunikation och samarbetsformer människor emellan (HUR) inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad. HBL är en utbildningsmodell som lyfter fram goda exempel och tränar upp ett utvecklande ledarskap.

Vi tittar närmare på det destruktiva ledarskapet och dess kännetecken.

Utbildningens ämnesinnehåll är bl a grupproller, lärstilar, konflikthantering, manipulation samt icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk, röstläge och tystnad. 

En god ledare läser hela tiden av sin grupp och förtydligar

  • VAD gruppen är till för
  • VAD var och en förväntas göra (och inte göra)

En god ledare samtalar med alla i gruppen om

  • HUR var och en uppfattar sitt uppdrag 
  • HUR arbete och ansvar fördelas i gruppen 

 

Senast publicerad: 190123 | Powered by SiteSmart