Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 
 
 

Vad är då produktivitet?

> Produktivitet, eller verkningsgrad, betecknas vanligtvis med den grekiska bokstaven η (eta). Det är ett procentmått som anger hur stor del av tillförda resurser som utmynnar i önskat arbetsresultat. 

När det gäller arbetsgrupper så är produktivitet ett mått på hur pass väl gruppen/teamet löser sina uppgifter på ett korrekt sätt inom utsatt tidsram.

Det intressanta med team som har hög produktivitet, jämfört med andra, är att de ofta har mätbart högre kundnöjdhet, tävlingsresultat, effektivitet och lönsamhet.

Högproduktiva team och arbetsgrupper lockar dessutom till sig andra duktiga människor som önskar att få bli del av en framgångsrik organisation där alla ställer upp och jobbar bra.


Senast publicerad: 190123 | Powered by SiteSmart