Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Ledarhandledning

Alla förändringar – inre som yttre – behöver bearbetas.
Ibland med stöd från en handledare

> Efter avslutad kurs finns hos de flesta deltagare en mängd tankar och känslor kvar. Ofta i form av minnen av vissa händelser i gruppen under kursen, intressanta uttalanden som stannat kvar i minnet och nya egna tankar som uppstått.

Många deltagare berättar att de redan någon dag efter kurs varit med om händelser och situationer som på ett tydligt sätt återspeglat just sådant vi behandlat. Under flera veckor efter kurs kan deltagare uppleva sådana ”aha-upplevelser” både privat och i arbetslivet. De har då stor glädje av sin kunskap om hur olika förhållningssätt och beteenden kan underlätta eller försvåra hanteringen av vissa situationer.

Göran Trygg AB erbjuder individuell handledning för alla som vill fortsätta att utveckla sin förmåga att praktiskt använda de kunskaper man tagit till sig under kurs.

Handledningens metodik ligger helt inom ramen för HBL (Helhetsbaserat Lärande) och de etiska riktlinjer som i övrigt gäller för kurser med GTAB.


Senast publicerad: 190123 | Powered by SiteSmart